Interview with Yuly

ראיון עם יולי על צבעים, חיות ומוזיקה, אבל למעשה על זהות והבנה עצמית

An interview with Yuly about colors, animals and music, but actually about identity and self-understanding

מה הצבע האהוב עליך?

אוקיי, יש את הגבול הדק בין בורדו לסגול חציל, אז בדיוק הפס ביניהם- שאתה לא בטוח אם זה סגול או בורדו, זה הצבע ש… אני לא יודעת אם זה הצבע האהוב עלי. זה הצבע שאני הוא פשוט. אם הייתי צריכה לבחור צבע אהוב הייתי אומרת אולי ירוק זית או צבע צהוב מדבר אוקר, אבל אני לא יכולה לבחור את זה כי זה לא אני. כאילו, תמיד הייתי יותר בכיוון של האדום סגול בורדו. חציל. בורדו חציל זה השם של זה. זהו, נקסט.

What is your favourite colour?

OK, there is this thin line between bordeaux and eggplant purple, so exactly the line between them- when you are not sure whether it is purple or bordeaux, this is the colour that… I don’t know if it is my favourite colour. This is the colour that is simply me. If I was to choose my favourite colour I would say maybe olive green or desert, uecker yellow. But I cannot choose this because it is not me. I mean, I was always more red, purple, bordeaux. Eggplant. Eggplant bordeaux is its name. That’s it, next.

יש לך על היד שרשרת שהפכת לצמיד. למה צמיד ולא שרשרת?

אני אענה לך על זה. כי פעם היה לי את השרשראות האלה ששמתי אותן תמיד שרשרת ולא צמיד. והיום שמתי את זה צמיד בגלל שיש לי הדפס על החולצה. ניסיתי את זה בבוקר מול המראה כשרשרת אבל זה לא עבד כי זה היה גדול מדי, זה לא הסתדר לי. אמרתי שאני אשים צמיד, אבל גם עם זה אני לא בטוחה במאה אחוז. סתם בגלל שעבדתי בגלידה אז אני אוהבת שהיד שלי מקושטת.

On your hand, you have a necklace turned into a bracelet. Why a bracelet and not a necklace?

I will answer you. It’s because once I had these necklaces that I would put on as necklaces and not bracelets. And today I put it as a bracelet because I have a print on my shirt. I tried it this morning in front of a mirror but it didn’t fit, it was too big, it didn’t work out for me. I decided to put it as a bracelet, but I am not sure about it either for a hundred percent. It’s just because I was working in the ice-cream shop and I like when my hand is decorated.

ולמה את עובדת בגלידה ולא במקום אחר?

בגלל שאני מפחדת מהתחלות חדשות וזה מקום שכבר נוח לי בו, מכירים אותי ואוהבים אותי ואני יודעת את העבודה טוב ומרגישה מלאת ביטחון.

Why do you work in the ice-cream shop and not somewhere else?

Because I am afraid of new beginnings and this is a place I am already comfortable at, I am known, loved, and I know the work well and I feel confident.

אבל מלכתחילה למה התחלת בגלידה, כשעוד לא הכרת את העבודה?

חבר טוב שלי עבד שם, זה קרוב לבית אז אמרתי שאני אתחיל. אחר כך הפסקתי לשלושה חודשים, ועכשיו חזרתי לשם עד שאני מתגייסת, הייתי צריכה מקום קליל. רציתי להתחיל בפיראט האדום או בחנות פרחים אבל פחדתי להתחיל עבודה חדשה כשיש לי חודשיים/שלוש, אז אמרתי שעד שאני אשתחרר מהצבא אני אעבוד שם, ואז אני אחפש מקום עבודה אחר.

But why did you start working there in the first place, when you didn’t know the work yet?

A good friend of mine worked there, it is close to my house and so I said to myself that I will start too. After, I stopped for three months and now I came back for the time before my army service, as I needed a light place. I wanted to start at the Red Pirate or at a flower shop, but I was scared to start a new job when I have only two/three months before my army service, so I will wait until I’m free from that and then look for a new place to work at.

אז באמת לאן תלכי כשתשתחררי מהצבא?

הפתרון הקל יהיה לעבוד בפיראט האדום כי זה חנות מאחורי הבית שלי, זה צעצועים, זה כיף. אבל אני חושבת שרעיון טוב יהיה ללכת לעבוד באיזו משתלה. יש משתלות מתחת לבית שלי גם. יכול להיות רעיון טוב, לעבוד עם פרחים.

So where will you go after the army?

The easy solution would be to work in the Red Pirate because it’s close to my house, it’s toys, it’s fun. But I think that a better idea would be to go work in a florist’s shop. There are some next to my house as well. Could be a good idea, working with flowers.

יש לך קצת מושג בפרחים? בשמות?

לא, שזה מוזר. אני לא מהאנשים שממש אוהבים פרחים או טבע או בעלי חיים או חי, אבל מבחינה אסטטית אני חושבת שיהיה לי טוב לסדר זר פרחים. וריח טוב. נראה לי סבבה.

Do you know a bit about flowers? Naming and such?

No, which is weird. I am not one of those people that really love flowers or nature or animals or the living, but aesthetically I think it would be good for me to arrange flowers. And there is the good smell. I think it’s cool.

הסברת לי מה הצבע שלך, עכשיו תספרי לי איזה חיה את.

אני רוצה להגיד שאני חתול אבל אני לא בטוחה בזה אף פעם. סתם היה נוח להגיד את זה תמיד.

You told me about your color, now tell me which animal you are.

I want to answer cat but I am never sure about it. It was just always convenient to say that.

למה באמת? אני יודעת שעשית את עבודת הגמר שלך באומנות עם מוטיב חתולים, ואף פעם לא הבנתי למה חתול. מה בכלל חתול מייצג? נגיד בשבילי, חתול רחוב מסמל משהו מלוכלך, לא חברותי, או להפך יש את חתול הבית. אבל מה זה בשבילך? למה את בוחרת בזה לייצג את עצמך?

אני חושבת שהגבול בין כל הדברים האלה זה מי שאני מנסה לחשוב שאני. בין חתול רחוב לחתול בית. תמיד הייתי חתול בית, אין ספק בזה, אבל הרבה אנשים שקינאתי בהם היו חתול רחוב, ורציתי להיות חתול רחוב אולי. אני לא חושבת שחתול זה דבר לא נחמד- הוא מנסה להיות אדיש ומרוחק כי הוא מפחד, כי הוא חושד. אצלי הדברים האלה באים מחוסר בטחון, ובשביל שלא יחשבו שאני בן אדם רע אני פשוט אדישה. והרי מי שמכיר אותי יודע שאני ההפך מאדישה. כל אחד מעניין אותי, אני אוהבת לדעת הכל. אני אוהבת שיודעים עלי ואני אוהבת לדבר, אני לא אדישה. אבל למישהו שגורם לי לחוסר בטחון אני מנסה להיראות  אדישה, קרה, אולי כדי לבנות לעצמי איזושהי זהות. אני לא יודעת. מתנשאת.

Why? I know you did your final art project with a motive of cats, and I never understood why cats. What does a cat represent? For me, a street cat symbolizes something dirty, not friendly, and the opposite would be the domestic cat. But what is it for you? Why did you choose this to represent yourself?

I think that the line between all those things is the person I am trying to think that I am, between a street cat and a home cat. I was always a home cat, no doubt about it, but many people I envied were street cats, so maybe I wanted to be one too. I don’t think a cat can be something not nice- it is trying to be indifferent and aloof because it is scared, it is suspicious. With me, these characteristics exist because I’m insecure, so in order for people not to think I am a bad person, I act indifferently. And the people that know me know I am the opposite of indifferent. Everyone interests me, I like knowing everything. I like when people know about me and I love talking, I am not indifferent. But for someone that is making me feel insecure I will try to look indifferent, cold, maybe in order to build some sort of identity for myself. I don’t know. Patronizing.

וזה עובד? זה עובד לך זהות חתול? את רוצה אותה בכלל?

אני אוהבת אותה, כן, זה נוח לי ככה. לאט לאט כשבן אדם מכיר אותי הוא מבין שזה הכל חלק מזה. יש בי את זה, את האדישות וההתנשאות, אבל אני אמביוולנטית לגבי זה כי זה שוב הגבול בין הדברים. בין כמה שהכול מעניין אותי, לבין כמה שאני אדישה להכול. כי זה לא זה, וזה לא זה, וזה גם שתיהם. אבל אני לא יודעת אם אני חתול. תמיד חשבתי שכן אבל יש בי הרבה תכונות של ינשוף שאני אוהבת.

And does it work? Does it work to have that cat identity? Do you even want it?

I like it, yes. It’s comfortable this way. With time, when a person gets to know me, they understand it’s all part of it. I have this indifference and patronizing character but I am ambivalent to it because there is a thin line between how I am interested in everything and how I am indifferent to everything. Because it’s neither, and it’s both. I don’t know if I’m a cat though, I like the characteristics of an owl as well.

מה זה ינשוף? זה לילה לא? זה פיקח, פילוסוף.

כן, נכון, זה זה. לא יודעת אם אני פיקחת. החתול של אליס, חתול צ’שר- הוא חתול ינשוף, ינשול. הייתה לי שרשרת של ינשול, ממוזיאון המדע בחולון. אז אני איפשהו בין חתול לינשוף אולי. שאלה אחרונה ואז אני אלך לישון.

What is an owl? Night, right? Wisdom, philosophy.

Yes, it is this. I don’t know if I’m wise. The cat in Alice- the Cheshire cat- he’s a cat-owl. Last question and I will go to sleep.

מה ציר הזמן שלך עם מוזיקה?

זה קשה לענות על זה כי אני מפחדת שהתשובה היא שאני אוהבת מוזיקה שהסביבה שלי גורמת לי לאהוב. היה לי מדריך למוזיקה, אבל בסופו של דבר אהבתי דברים מאוד מסוימים ממה שהוא נתן לי, והרבה דברים שהוא מאוד אהב, לא אהבתי, אז כן יש לי איזה טעם מוזיקלי. נינה סימון זה אבא הביא לי, אבל יש הרבה דברים שאבא שומע שאני לא שומעת. נינה סימון אני אוהבת מאוד. אני לא יודעת למה, אני פשוט מרגישה אליה קירבה מטורפת, למרות שהיא לא הייתה בן אדם כזה טוב… המוזיקה שלה כבדה, אני אוהבת את זה. אני חושבת שיש משהו בזה שהיא עושה קאברים, זה גורם להתלבטות הזאת בין עצמי לעצמי להיות יותר אני. היא כל כך מיוחדת, אבל רוב השירים שלה, המפורסמים, זה קאברים. והיא גרמה להם להיות שלה, וזה ממש מזכיר לי את עצמי. כי אני כל הזמן מרגישה שאני צבועה או מנסה לחקות משהו, ובסופו של דבר אני מרגישה שיש לי זהות. כנראה שהיא פשוט נבנתה בהשפעה של הרבה דברים ואיכשהו נהיית לאני.

What’s your timeline with music?

It’s hard to answer because I’m afraid to think that I love the music that my environment makes me love. I used to have a music guide, but at the end I liked only some of the things he suggested, so I do have some sort of a musical taste. Nina Simone is from dad, but many of the things he listens to, I don’t. I love Nina Simone. I feel close to her, even though she wasn’t the best person… Her music is heavy, I love it. I think there’s something in what she’s covering which makes the conflict between myself and I to be more me. She’s so special, but the majority of her songs are covers, and she made them be hers, and that really reminds me of myself. Because I keep feeling I’m a hypocrite or trying to imitate something, and at the end of the day I feel like I have an identity. I suppose it was just built under many influences and somehow turned to be me.

Written by Ma’ayan Agmon

Edited by Maria Tirnovanu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: